Hoş geldiniz!

Her insan bu dünyaya bir misyonu tamamlamak için gönderilir. Bu misyon DNA’sında ve ruhsal kodlarında gizlidir. Bu koda yaşam amacı denir. Kişi, tüm hayatı boyunca yaşam amacını arar. Onu bulduğunda yönünü bulmuş ve yolu da açılmış olur.

Mehmet Teber, ülkemizdeki ve tüm dünyadaki çocukların iyilik haline katkı sunmak amacı ile yaşamaktadır. İnsanın kendi potansiyelini ve çıkmazlarını görmesine vesile olmak bir diğer var oluş gayesidir. Tüm çalışmalarını bu iki amaca dönük olarak sürdürmekte, verdiği tüm meyveler en nihayette bu iki amaca hizmet etmektedir.

Tanımak ve tanışmak bu cümlelerle başlasın.