Terapide Yıldızanı

Bu kavramı 10 Kasım 2021 tarihinde ilk defa paylaşmıştım. Bizim sadece negatif güçlü anı olarak travmalarımız yok, karşısında yıldızanılarımız var. Bu kavramın terapide kullanımını anlatmak istiyorum biraz. Önce tanım:

Yıldızanı
Kişide mutluluk, değerlilik, huzur, coşku, sürpriz gibi çok güçlü pozitif duygular oluşturan, kendimizle ilgili olumlu düşüncelere sahip olmamızı sağlayan anılar.

Öykü Alımında
Bir danışan geldiğinde başvuru öyküsünü aldıktan sonra pozitife de vurgu yapmak amacı ile danışandan 3 pozitif anısı paylaşması istenebilir ve ilk görüşme formuna kaydedilir.

Terapi Sonunda
Yoğun ve ağır geçen seanslarda danışanları olumlu duygu ile terapiden uğurlamak için terapinin son 5 dakikasında bir yıldızanı seçilerek üzerine konuşulabilir.

Güçlendirme Aşamasında
Terapinin bir aşamasında danışanı güçlendirmek için 3 yıldızanısı bulması sağlanır. Bu anılar bir sayfa olacak şekilde yazdırılabilir ya da tüm ya da seçilen bir anının resmi çizilebilir.

EMDR ile
EMDR’ın kaynak geliştirme ya da güçlendirme aşamasında yıldızanılardan bir ya da bir kaçı bulunup çift yönlü uyarım ile yerleştirilebilir.

Kum Tepsisi İle
Danışandan kum tepsisinde tüm yıldızanıları ya da seçilen yıldızanılardan birinin sahnelenmesi istenebilir.

Çocuklar ile
Bir kağıda 3 yıldız çizilip içine ya da arkasına çocuğun 3 yıldızanısı yazması istenebilir.

Kritik Sorular
Yıldızanıyı bulurken danışan biraz zorlanabilir. Anı bulunduktan sonra aşağıdaki sorularla yıldızanı genişletilebilir.

1️⃣ Bu yıldızanını baştan sonra adım adım anlatabilir misin? Filme çeker gibi. Tüm detaylar olsun lütfen.

2️⃣ Bu yıldızanıyı düşündüğünde hangi duyguları hissediyorsun? En yoğun hangi duyguyu hissediyorsun?

3️⃣ Her duygu bedenimize kaydolur. Sence senin hissettiğin bu güzel duygu bedeninin neresinde kodlu?

4️⃣ Yıldızanıyı hatırladığında “Ben …. biriyim.” diye bir cümle kursan bu cümle ne olurdu?

5️⃣ Bu yıldızanına 10 üzerinden bir puan versen kaç puan verirdin?

6️⃣ Bu yıldızanına bir isim vermek istesen ismi ne olurdu?